s

Chez Vidalenc

Deep Burgundy Habotai Silk Scarf

$235.00

Habotai silk scarf in deep burgundy.

Chez Vidalenc

Made in France / 100% Habotai silk


  • Deep Burgundy Habotai Silk Scarf
  • Deep Burgundy Habotai Silk Scarf
  • Deep Burgundy Habotai Silk Scarf

Chez Vidalenc

Deep Burgundy Habotai Silk Scarf

$235.00

Habotai silk scarf in deep burgundy.

Chez Vidalenc

Made in France / 100% Habotai silk

SHARE