s

Antipast

Gold & Ivory Pom Pom Socks

$35.00

Gold & ivory pom pom socks.

Antipast

Made in Japan / 98% Nylon, 2% Cotton / 100% Cotton pom pom


  • Gold & Ivory Pom Pom Socks
  • Gold & Ivory Pom Pom Socks

Antipast

Gold & Ivory Pom Pom Socks

$35.00

Gold & ivory pom pom socks.

Antipast

Made in Japan / 98% Nylon, 2% Cotton / 100% Cotton pom pom

SHARE